Интернет настройки

Тъй като често автоматичните настройки на операторите не работят правилно на нашите телефони за предпочитане е да се направят ръчни.

инструкцйи:

1.натискаме долен ляв бутон да се появи меню системни настройки и избираме системни настройки.

2.избираме : още

3.избираме : мобилни мрежи

4.избираме: имена на точки за достъп

5.избираме картата на която ще е интернета (ако телефона се ползва с една карта 5 та точка я пропускаме)

6.натискаме долен ляв бутон( при андроид 5.1 и  нагоре има един плюс горе в дясно) да се появи ново име на точка за достъп и го избираме.

7.в полето име записваме името на оператора mtel,globul,vivacom,bob

8.в полето име на точка за досъп(APN) записваме в зависимост от оператора мтел : wap-gprs.mtel.bg ,globul : globul,vivacom: vivacom

9. в полето потребителско име записваме мтел :mtel ,globul: globul,vivacom: vivacom  полето за парола оставяме празно. Също точка 9 често пъти е излишна.

10.натискаме отново долен ляв бутон и след това запазване.

11.излизане от всички менюта със среден бутон и включване на връзката от падащото меню

Работи на OpenCart
Магазин за мобилни телефони © 2018