Общи условия

Давам изричното си съгласие, личните ми данни, събирани и обработвани от този уебсайт във връзка с моята поръчка да бъдат предоставени на дружества партньори на сайта, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Продуктите, които се намират на интернет страницата на telefoni-bg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ//КЛИЕНТА


Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазин  telefoni-bg.com
Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата  telefoni-bg.com
Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.При доставка с куриер , за съгласие с гаранционните условия написани в гаранционната карта се счита приемането на продукта.
Гаранциони ремонти:  всички разходи по изпращането и връщането на гаранционни продукти са за сметка на потребителя. При проблем, първо потърсете съдеиствие от нашия сервизен център 10.00.-19.00 ,често можем да ви спестим ненужно изпращане на продукт.

Връщане на продукти: Всеки закупен продукт може да се върне при нас в 14 дневен срок, в състояние като нов.Всички транспортни разходи са за сметка на клиента.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез telefoni-bg.com
ТЪРГОВЕЦА се задължава да достави в срок заявената за покупка стока и да проверява изправността на всеки артикул преди да бъде изпратен.
ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

 

Работи на OpenCart
Магазин за мобилни телефони © 2018