Гаранционни условия

Гаранцията започва да тече oт датата на закупуване на уредите и е 24 месеца.

Гаранцията не се прилага при повреди, свързани със следните части:

 

Забележка: Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването правилата за експлоатация.

 

Гаранцията отпада в случаите на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности (противоводните телефони нямат такъв проблем но ако не са затворени тапите и уплътненията, може да проникнат течности и гаранцията автоматично отпада), опити за поправка от неоторизирани лица или фирми, използване на зарядни устройства от друг тип, или други външни въздействия.

Гаранцията отпада в случаи на опит за инсталиране на неправилен софтуер, хакване, роот-ване на телефоните,вируси!

Използвайте антивирусен софтуер! Не разчитайте, че при компютър или съвременен телефон оперционната му система е напълно защитена!

Препоръчителна антивирусна програма SOPHOS , напълно безплатна е, тегли се от google play.

Нашите телефони са с оригинален софтуер на фирмата и не са роот-нати!

 

В тези случаи поправките са за сметка на клиента!

В случай на нужда на замяна на целия телефон или основна платка, може да се наложи изчакване от повече от  месец, в такъв случай не можем да спазим законовия срок от 30 дни по закона за потребителите. Моля, имайте го в предвид, колкото и рядко да се случва това!

При изпращане на телефон към сервиза, напишете към телефона точно какъв е проблемът и как е възникнал, спестява ни много време и усилия. Телефони, изпратени без опис на проблема, не разглеждаме !

За SIM карти или мемори карти както и за информация в телефона сервизът не носи отговорност!

Моля не изпращайте сим карти и мемори карти с телефоните!

СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА!

Инструкция за употреба на водоустойчиви и удароустойчиви телефони

 

  1. сложете сим карта 1 или 2 броя в телефона
  2. поставете мемори картата в телефона
  3. поставете правилно жлебовете на капака ( внимателно, за да не счупите някое краче на капака)
  4. проверете уплътнителния пръстен за нагъвания.
  5. поставете винтовете на капака и започнете натягането на винтовете.
  6. натягайте равномерно само с отверката в комплекта!
  7. не пренавивайте винтовете, което може да доведе до повреда на телефона.
  8. водоустойчивостта на телефона изцяло зависи от правилното поставяне на всички компоненти!

 

 

 
Работи на OpenCart
Магазин за мобилни телефони © 2018